Afkom

Klitheden bag Raabjerg Mile udgør rammerne for et hesteliv uden stress. Med udsigt til marker, klitter og fyrrehegn lever hestene på Egeskov en tilværelse i et tempo, de selv er med til at sætte sammen med gårdens beboere. Vi sætter en ære i at følge dyrenes naturlige rytme. Det er sådan vi tror på, at hesteavl skal foregå, dyr i pagt med deres omgivelser, som helst skal minde om deres naturlige habitat.